Jak to działa?

„Sekret” termoizolacyjności farb tkwi głównie w ich REFLEKSYJNOŚCI, czyli zdolności odbijania promieniowania cieplne- go. Cecha ta, znana i wykorzystywana w przypadku innych materiałów (np. ekrany odbijające energię cieplną w instalacjach ogrzewania podłogowego), została uaktywniona również w przypadku farb.

Powierzchnie pokryte powłokami farb termoizolacyjnych są w stanie odbijać nawet do 90% docierającej do nich energii cieplnej. Mówiąc o wspomnianej energii, należy mieć na myśli (używając języka potocznego), zarówno „ciepło” jak i „zimno”, gdyż każde „ciało fizyczne” jest emitorem energii cieplnej, począwszy od temperatury ok. -273 stopni Celsjusza, czyli od tzw. zera absolutnego. Oznacza to, że powłoka farby zabezpiecza przed działaniem zarówno niskich jak i wysokich temperatur

Jednym ze składników farb IZOLPLUS#, wpływającym znacząco na efekt termoizolacyjności jest CeraTherm – próżnio- wy, ceramiczny dodatek izolacyjny w postaci mikrosfer o grubości ścianek 1-2 mikrometrów i średnicy 4-10 mikro- metrów (zbliżonej do średnicy włosa ludzkiego). W procesie produkcji, z wnętrza mikrosfer usuwane jest powietrze z i zastępowane próżnią. Podczas wysychania farby, mikrosfery zostają zagęszczone, tworząc szczelną barierę ochronną, utrudniającą przenikanie energii cieplnej w obu kierunkach. Mikrosfery cechują się bardzo dużą wytrzymałością na zgniatanie (do 6oo funtów/cal), ich temperatura topnienia wynosi 1800oC, a bardzo korzystny współczynnik przenikania ciepła wynosi ok. k=0,1W/m2x K.

Stosowanie farb odbijających promieniowanie cieplne pozwala znacznie poprawić termoizolacyjność obiektów poprzez ograniczenie przemarzania pomalowanych przegród zimą, a także zbytniego ich nagrzewania latem. W praktyce przekłada się to na konkretne oszczędności w kosztach ogrzewania rzędu 15% oraz komfort chłodnego wnętrza przy wysokich temperaturach zewnętrznych (oszczędności na urządzeniach klimatyzacyjnych do 40%).

Sprawdź nasze referencje

Referencja BAUTER-IZOPLUS